دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015  مطابق با استانداردISO 19011:2011 که راهنمای نحوه انجام ممیزی سیستم های مدیریت می باشد، توسط آکادمی آموزش TÜV INTERCERT IRAN طراحی شده است.

با توجه به اینکه انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت یکی از الزامات استاندارد ISO 9001:2015 می باشد، این دوره به با رویکرد عملی جهت آماده سازی فراگیران با نیازمندی ها و الزامات جدیدترین ویرایش استاندارد ISO 9001:2015 و ایجاد آمادگی در ایشان با نحوه انجام ممیزی داخلی این سیستم مدیریت در سازمان ها برگزار می گردد.

۸,۶۰۰,۰۰۰ریال

December 2, 2017 - December 4, 2017

تاریخ برگزاری

۱۱ لغایت ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ساعت برگزاری

۸:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰

محل برگزاری

ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان زینالی شرقی، هتل ونوس

کارگاه آموزشی

انجام کارگاه های عملی در راستای درک بهتر مفاهیم آموزش داده شده و ایجاد دانش عملی در فراگیران صورت می گیرد، لذا در این دوره آموزشی کارگاه های آموزشی مرتبط با سرفصل های ارائه شده برنامه ریزی شده اند و در حین آموزش برگزار می گردند

جزوات آموزشی

جزوات آموزشی تدوین شده مرتبط با این دوره آموزشی منطبق با استانداردهای آموزش شرکت TÜV INTERCERT IRAN تدوین شده است که به فراگیران ارائه می شود

تمرکز بر ارتقاء دانش

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش و ایجاد آمادگی برای فراگیران نسبت به نحوه انجام ممیزی داخلی آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001:2015  تدوین شده است و تمرکز دوره آموزشی و محتوای تدوین شده بر این اساس می باشد

هدف دوره آموزشی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی برای این سطح از شرکت کنندگان، آشنایی کلی فراگیران با الزامات استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی بر مبنای استاندارد ISO 19011:2011 بر مبنای معیار ممیزی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015 می باشد، با توجه به اینکه از جمله الزامات سیستم مدیریت کیفیت در راستای پیاده سازی، نگهداری و بهبود این سیستم برگزاری ممیزی های داخلی برنامه ریزی شده در سازمان می باشد و با توجه به اینکه جهت انجام ممیزی داخلی در سازمان می بایست نفراتی که به عنوان ممیز داخلی تعیین می شوند از صلاحیت لازم جهت انجام ممیزی داخلی برخوردار باشند، لذا آشنایی با رویه های مربوط به برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی برای ایشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و در این راستا آکادمی آموزش TÜV INTERCERT IRAN سعی نموده است تا با طراحی و اجرای این دوره آموزشی زمینه آشنایی و یادگیری مناسبی را برای این افراد فراهم نماید.

از جمله مهمترین دلایل برگزاری این دوره آموزشی به صورت عمومی برای فراگیران ایجاد موقعیتی است که فراگیران بتوانند با مرور بر  الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 و همچنین تشریح الزامات استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2011 بتوانند به صورت کلی با مفاهیم ممیزی داخلی و همچنین نحوه انجام ممیزی در سازمان ها آشنا گردند و همچنین سعی بر آن است که با  ایجاد محیطی متنوع از سازمان ها و شرکت های مختلف با زمینه های کاری متفاوت  فراگیران بتوانند با موقعیت های واقعی و متنوع آشنا گردند و همچنین با فراهم آوری محیطی خارج از محل کار افراد و به دور از امورات روزمره که باعث ایجاد اختلال در امر آموزش می گردد، زمینه آشنایی با کلیه ابعاد این استاندارد در رشته های مختلف کاریبرای کلیه فراگیران فراهم گردد.

همچنین سعی بر آن است در این دوره با انجام کارگاه های متنوع عملی فراگیران با درک و لمس و تمرین سناریوهای واقعی بتوانند هرچه بیشتر به هدف این دوره آموزشی دست یابند.

در پایان این دوره انتظار بر این است که فراگیران با توجه به مروری که مجدداَ بر الزامات استاندارد ISO 9001:2015 در حین دوره صورت می پذیرد و همچنین تشریح الزامات استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2011 بتوانند در سازمان خود در قالب تیم های ممیزی داخلی در کنار نفرات با تجربه تر اقدام به برگزاری ممیزی های داخلی نمایند.

سرفصل های دوره آموزشی

سرفصل های زیر در طی دوره آموزشی مورد بحث قرار می گیرد:

 • مرور بر مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای چرخه PDCA و مفاهیم فرآیند
 • مرور بر مفاهیم ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک به صورت عمومی
 • مرور بر مفاهیم محیط و مفهوم سازمان با دیدگاه محیط درون سازمان و محیط بیرونی سازمان در دو دیدگاه خرد و کلان
 • مرور بر مفهرم طرف های ذینفع و الزامات ایشان
 • مرور بر فرآیند های سازمان و الزامات استاندارد در خصوص فرآیندها و نحوه تعیین آنها
 • مرور بر مفاهیم مربوط به رهبری و مسئولیت های مدیریت ارشد
 • مرور بر مفاهیم مربوط مشتری گرایی بر اساس درک محیط سازمان
 • مرور بر خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
 • مرور بر مفاهیم مربوط به شناسایی ریسک فرآیند و تعیین اقدامات مربوط به آن
 • مرور بر اهداف کیفیت و تعیین اهداف
 • مرور بر برنامه ریزی برای تغییرات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به فرآیند های پشتیبانی شامل نفرات سازمان، زیر ساخت ها و محیط سازمان
 • مرور بر مفاهیم کلی دانش سازمانی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به صلاحیت افراد و آموزش
 • مرور بر مفاهیم فرآیند ارتباطات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به اسناد مستند در سازمان ها
 • مرور بر برنامه ریزی اجرا و عملیات در سازمان
 • مرور بر مفاهیم مربوط به الزامات محصولات و خدمات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به طراحی و توسعه در سازمان
 • مرور بر مفاهیم مربوط به تامین کنندگان خارجی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به تولید محصول و ارائه خدمات و ترخیص محصولات یا خدمات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به خروجی های نامنطبق
 • مرور بر مفاهیم مربوط به پایش، اندازه گیری، آنالیز و ارزیابی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به بهبود مستمر
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای کمک به درک بهتر الزامات سیستم مدیریت کیفیت
 • مرور بر مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در ممیزی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 19011:2011
 • مرور بر اصول شش گانه ممیزی داخلی و تشریح دلایل ضرورت آنها
 • مروری بر الزامات نحوه طرح ریزی ممیزی
 • تشریح نحوه تعیین اهداف ممیزی
 • تشریح نحوه تهیه طرح ممیزی
 • تشریح نحوه اجرا، پایش، بازنگری و بهبود طرح ممیزی
 • تشریح الزامات مربوط به اجرا ممیزی شامل فعالیت های مرتبط با شروع ممیزی
 • برگزاری کارگاه هایی در راستای تمرین مفاهیم تشریح شده
 • تشریح نحوه تهیه اسناد مورد نیاز ممیزی شامل برنامه ممیزی و چک لیست و همچنین نحوه گزارش دهی ممیزی
 • تشریح الزامات مربوط به صلاحیت ممیزان
 • تشریح نحوه تعیین پارامترهای مربوط به ارزیابی ممیزان
 • تشریح روش های مربوط به ارزیابی ممیزان و نحوه انجام ارزیابی ممیزان
 • تشریح بهبود صلاحیت ممیزان
 • برگزاری کارگاه های ممیزی مرتبط با افزایش مهارت های ممیز
WhatsApp chat