دوره آموزشی ممیزی/سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت

دوره آموزشی ممیزی/سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015  مطابق با راهنما بین المللی ISO 19011:2018 که راهنمای نحوه انجام ممیزی سیستم های مدیریت می باشد، که منطبق با سرفصل های مصوب MTIC ACADEMY طراحی شده است.

با توجه به شیوع COVID-19 و محدودیت های به وجود آمده در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و وجود ریسک در این زمینه، آکادمی شرکت آرین توف پاسارگاد دوره سرممیزی/ممیزی سیستم مدیریت کیفیت را به صورت غیر حضوری و به مدت ۴۰ ساعت برگزار می نماید.

با توجه به مدت زمان این دوره و خصوصیات دوره های آموزشی غیر حضوری، این دوره آموزشی در مدت زمان ۱۰ جلسه ۴ ساعته برنامه ریزی شده است که به صورت آنلاین و در جلسات حضوری برگزار می گردد، همچنین کارگاه های این دوره آموزشی نیز به صورت جلسات پرسش و پاسخ با حضور مدرسین دوره تشکیل و تشریح می گردد.

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

June 13, 2020 - July 21, 2020

تاریخ برگزاری

خرداد و تیرماه ۱۳۹۹

ساعت برگزاری

۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰

محل برگزاری

دوره آموزشی به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می گردد

کارگاه آموزشی

انجام کارگاه های عملی در راستای درک بهتر مفاهیم آموزش داده شده و ایجاد دانش عملی در فراگیران صورت می گیرد، لذا در این دوره آموزشی کارگاه های آموزشی مرتبط با سرفصل های ارائه شده برنامه ریزی شده اند و در حین آموزش برگزار می گردند

جزوات آموزشی

جزوات و کارگاه های آموزشی مربوط به این دوره آموزشی منطبق با استانداردهای آموزش MTIC Academy تدوین شده است که به فراگیران ارائه می شود

تمرکز بر ارتقاء دانش

این دوره آموزشی در راستای ایجاد دانش و آگاهی در افراد رستای دستیابی به صلاحیت مورد نیاز جهت انجام ممیزی بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 و رهبری تیم ممیزی طراحی شده است.

هدف دوره آموزشی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی برای این سطح از شرکت کنندگان، آشنایی کلی فراگیران با الزامات راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی بر مبنای استاندارد ISO 19011:2018 بر مبنای معیار ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 می باشد. با توجه به اینکه صلاحیت فعالیت به عنوان سرممیز/ممیز در تیم های ممیزی نیازمند آموزش و بکارگیری آموزش ها در جهت دستیابی به مهارت می باشد، لذا در این دوره آموزشی اصول مربوط به سرممیزی تیم های ممیزی برای شرکت کنندگان به صورت کامل تشریح می گردد.

از جمله مهمترین دلایل برگزاری این دوره آموزشی به صورت عمومی برای فراگیران ایجاد موقعیتی است که فراگیران بتوانند با مرور بر  الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 و همچنین تشریح الزامات استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2018 بتوانند به صورت کلی با مفاهیم سرممیزی/ممیزی و همچنین نحوه انجام ممیزی در سازمان ها آشنا گردند و همچنین سعی بر آن است که با  ایجاد محیطی متنوع از سازمان ها و شرکت های مختلف با زمینه های کاری متفاوت  فراگیران بتوانند با موقعیت های واقعی و متنوع آشنا گردند و همچنین با فراهم آوری محیطی خارج از محل کار افراد و به دور از امورات روزمره که باعث ایجاد اختلال در امر آموزش می گردد، زمینه آشنایی با کلیه ابعاد این استاندارد در رشته های مختلف کاریبرای کلیه فراگیران فراهم گردد.

همچنین سعی بر آن است در این دوره با انجام کارگاه های متنوع عملی فراگیران با درک و لمس و تمرین سناریوهای واقعی بتوانند هرچه بیشتر به هدف این دوره آموزشی دست یابند.

در پایان این دوره انتظار بر این است که فراگیران با توجه به مروری که مجدداَ بر الزامات استاندارد ISO 9001:2015 در حین دوره صورت می پذیرد و همچنین تشریح الزامات استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2018 بتوانند در سازمان خود در قالب تیم های ممیزی داخلی در کنار نفرات با تجربه تر اقدام به برگزاری ممیزی های داخلی نمایند.

سرفصل های دوره آموزشی

سرفصل های زیر در طی دوره آموزشی مورد بحث قرار می گیرد:

 • مرور بر مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای چرخه PDCA و مفاهیم فرآیند
 • مرور بر مفاهیم ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک به صورت عمومی
 • مرور بر مفاهیم محیط و مفهوم سازمان با دیدگاه محیط درون سازمان و محیط بیرونی سازمان در دو دیدگاه خرد و کلان
 • مرور بر مفهرم طرف های ذینفع و الزامات ایشان
 • مرور بر فرآیند های سازمان و الزامات استاندارد در خصوص فرآیندها و نحوه تعیین آنها
 • مرور بر مفاهیم مربوط به رهبری و مسئولیت های مدیریت ارشد
 • مرور بر مفاهیم مربوط مشتری گرایی بر اساس درک محیط سازمان
 • مرور بر خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
 • مرور بر مفاهیم مربوط به شناسایی ریسک فرآیند و تعیین اقدامات مربوط به آن
 • مرور بر اهداف کیفیت و تعیین اهداف
 • مرور بر برنامه ریزی برای تغییرات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به فرآیند های پشتیبانی شامل نفرات سازمان، زیر ساخت ها و محیط سازمان
 • مرور بر مفاهیم کلی دانش سازمانی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به صلاحیت افراد و آموزش
 • مرور بر مفاهیم فرآیند ارتباطات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به اسناد مستند در سازمان ها
 • مرور بر برنامه ریزی اجرا و عملیات در سازمان
 • مرور بر مفاهیم مربوط به الزامات محصولات و خدمات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به طراحی و توسعه در سازمان
 • مرور بر مفاهیم مربوط به تامین کنندگان خارجی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به تولید محصول و ارائه خدمات و ترخیص محصولات یا خدمات
 • مرور بر مفاهیم مربوط به خروجی های نامنطبق
 • مرور بر مفاهیم مربوط به پایش، اندازه گیری، آنالیز و ارزیابی
 • مرور بر مفاهیم مربوط به بهبود مستمر
 • مرور بر مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011:2018
 • مرور بر اصول شش گانه ممیزی داخلی و تشریح دلایل ضرورت آنها
 • مروری بر الزامات نحوه طرح ریزی ممیزی
 • تشریح نحوه تعیین اهداف ممیزی
 • تشریح نحوه تهیه طرح ممیزی
 • تشریح نحوه اجرا، پایش، بازنگری و بهبود طرح ممیزی
 • تشریح الزامات مربوط به اجرا ممیزی شامل فعالیت های مرتبط با شروع ممیزی
 • تشریح نحوه تهیه اسناد مورد نیاز ممیزی شامل برنامه ممیزی و چک لیست و همچنین نحوه گزارش دهی ممیزی
 • تشریح الزامات مربوط به صلاحیت ممیزان
 • تشریح نحوه تعیین پارامترهای مربوط به ارزیابی ممیزان
 • تشریح روش های مربوط به ارزیابی ممیزان و نحوه انجام ارزیابی ممیزان
 • تشریح بهبود صلاحیت ممیزان
 • برگزاری کارگاه هایی در راستای تمرین مفاهیم تشریح شده
 • برگزاری کارگاه های ممیزی مرتبط با افزایش مهارت های ممیز
WhatsApp chat