دوره آموزشی مدیریت رفتار سازملنی

دوره آموزشی مدیریت رقتار سازمانی در قالب دوره عمومی و به عنوان ابزاری مفید برای مدیران سازمان ها می باشد که  توسط آکادمی آموزش TÜV INTERCERT IRAN طراحی شده است.

این دوره به با رویکرد عملی جهت آماده سازی فراگیران با روشها و متدهای مدیریتی در حوزه رفتار سازمانی که به عنوان یکی از ابزار های اصلی و اساسی مدیران سازمان ها می باشد طراحی و اجرا می گردد.

۹,۲۰۰,۰۰۰ریال

September 9, 2019 - September 10, 2019

تاریخ برگزاری

۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۸

ساعت برگزاری

۸:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰

محل برگزاری

ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان زینالی شرقی، هتل ونوس

تمرکز بر ارتقاء دانش

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش فراگیران نسبت به روش ها و متدهای کنترل استرس و خشم تدوین شده است و تمرکز دوره آموزشی و محتوای تدوین شده بر این اساس می باشد

جزوات آموزشی

جزوات آموزشی تدوین شده مرتبط با این دوره آموزشی منطبق با استانداردهای آموزش شرکت TÜV INTERCERT IRAN تدوین شده است که به فراگیران ارائه می شود

کارگاه آموزشی

انجام کارگاه های عملی در راستای درک بهتر مفاهیم آموزش داده شده و ایجاد دانش عملی در فراگیران صورت می گیرد، لذا در این دوره آموزشی کارگاه های آموزشی مرتبط با سرفصل های ارائه شده برنامه ریزی شده اند و در حین آموزش برگزار می گردند

هدف دوره آموزشی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی با رفتار انسان و نیروی کار در سازمان و رابطه رفتار با عملکرد و طرز صحیح برخورد رفتار فردی در محیط کار، تشریح مفاهیم تیم و کارتیمی در سازمان و نحوه تصمیم گیری تیمی و مفاهیم مربوط به تعارض و مذاکره، کسب مهارت های ارتباطی برای رهبری موثر در سازمان و تشریح سبک های رهبری سازمانی، تلفیق نیازها و علایق مشترک کارکنان با اهداف سازمان، تشریح نیازهای افراد و تئوری های نیاز و  نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان می باشد.

از جمله مهمترین دلایل برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء سطح دانش و آگاهی فراگیران در راستای مفاهیم اصلی رفتار سازمانی و درک بهتر ایشان از رفتار افراد، ارزش ها و نیازهای افراد در محیط کار، نحوه ایجاد انگیزش در نفرات تحت نظر، ایجاد تیم ها کاری و مدیریت و رهبری تیم ها در راستای افزایش اثربخشی تیم ها در راستای اهداف سازمانی، دلایل به وجود آمدن تعارض و نحوه مدیریت تعارض و همچنین اصول مربوط به ارتباطات و مذاکره در راستای مدیریت تعارض برای مدیران و سرپرستان سازمان می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی

سرفصل های زیر در طی دوره آموزشی مورد بحث قرار می گیرد:

 • مفاهیم رفتار سازمان
 • مفاهیم شخصیت افراد شامل تفاوت های فردی، خصوصیات رفتار اجتماعی، رفتار و استرس
 • مفاهیم ارزش شامل منابع ارزش، انواع ارزش و تفاوت ارزش در قومیت ها و ملیت ها
 • مفاهیم مربوط به احساسات، انواع احساسات و هوش احساسی و تاثیر احساسات در رفتار سازمانی
 • مفاهیم مربوط به رفتار، شامل عوامل به وجود آورنده رفتار و انواع رفتار کاری و شغلی
 • تعریف مدیریت نوین، اصول مدیریت علمی، مکانیزم مدیریت علمی و عوامل موثر در مدیریت علمی
 • تئوری انگیزش شامل تئوری نیازها و انگیزش، تئوری انتظارات و انگیزش، تئوری تعیین هدف و انگیزش
 • مفاهیم انگیزش و عملکرد شامل انگیزش و پاداش، مدیریت عملکرد، طراحی شغلی، برنامه ریزی شغلی گردشی
 • مفاهیم تیم و سازمان شامل تیم ها در سازمان، اثربخشی تیم، مراحل توسعه تیم، عملکرد تیم، کار تیم و عملکرد تیم، بهبود کار تیمی، بهبود ارتباطات تیمی، بهبود تصمیم گیری تیمی
 • مفاهیم تصمیم گیری و نوآوری شامل فرآیند تصمیم گیری، مدل های تصمیم گیری، مشکلات و مسائل تصمیم گیری
 • مفاهیم تعارض و مذاکره شامل تعارض در سازمان، مدیریت تعارض، مذاکره و استراتژی های مذاکره
 • تعریف رهبری در سازمان و عوامل موثر در شیوه های رهبری
 • مقاومت در برابر تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر
 • رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثر بخش
 • مدیریت موفق و اثر بخش
 • اهمیت ارتباطات و  مهارت های ارتباطی، تعاریف و فرآیند ارتباطات و اصول و قواعد صحیح در برقراری ارتباط موثر، تعریف و انواع ارتباط سازمانی و روشهای ارتباطات
 • ویژگیهای افرادی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند

WhatsApp chat