ISO 10015-2019

دوره آموزشی غیرحضوری سیستم مدیریت کیفیت – راهنمای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان

با توجه به شرایط پیش آمده در سراسر دنیا در خصوص همگیری بیماری COVID-19 و در راستای ارائه خدمات به مشتریان محترم و متقاضیان فراگیری، آکادمی آرین توف پاسارگاد اقدام به طراحی و برگزاری دوره آموزشی مبانی و تشریح مدیریت کیفیت – راهنمای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان بر اساس خواسته های راهنمای ISO 10015:2019 به صورت غیر حضورینموده است.

این دوره به با رویکرد عملی جهت آماده سازی فراگیران با نیازمندی ها و خواسته های آخرین ویرایش راهنمای ISO 10015:2019 و نحوه پیاده سازی این خواسته ها در سازمان ها طراحی و اجرا گردده است.

۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

April 20, 2020 - April 20, 2020

تاریخ برگزاری

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساعت برگزاری

۰۹:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

کارگاه آموزشی

انجام کارگاه های عملی در راستای درک بهتر مفاهیم آموزش داده شده و ایجاد دانش عملی در فراگیران صورت می گیرد، لذا در این دوره آموزشی کارگاه های آموزشی مرتبط با سرفصل های ارائه شده برنامه ریزی شده اند و در حین آموزش برگزار می گردند

جزوات آموزشی

جزوات آموزشی تدوین شده مرتبط با این دوره آموزشی منطبق با استانداردهای آموزشی آکادمی آموزش MTIC Group تدوین شده است که به فراگیران ارائه می شود.

تمرکز بر ارتقاء دانش

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش فراگیران نسبت به الزامات آخرین ویرایش راهنمای ISO 10015:2019 تدوین شده است و تمرکز دوره آموزشی و محتوای تدوین شده بر این اساس می باشد

هدف دوره آموزشی

هدف از برگزاری دوره آموزشی به صورت غیر حضوری، ایجاد امکان دسترسی به استفاده از خدمات آموزشی برای کلیه علاقه مندان فارق از محل سکونت ایشان می باشد و با استفاده از این نوع دوره های آمورشی امکان  ایجاد قابلیت صرفه جویی در هرینه های دوره آموزشی شامل هزینه های حضور در محل دوره آموزش (رفت و آمد) و همچنین سایر هزینه ها ممکن برای فراگیران را مهیا می سازد، همچنین در شرایط فعلی و به دلیل فراگیری بیماری COVID-19 و عدم امکان دسترسی به خدمات آموزشی به صورت حضوری، موقعیت مناسبی جهت بهره مندی از خدمات آموزشی می باشد.

دوره آموزشی مبانی و تشریح خواسته های راهنمای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان بر مبنای راهنمای ISO 10015:2019، با هدف مرور بر خواسته های آخرین و جدید ترین ویرایش این راهنمای بین المللی به صورت غیر حضوری برنامه ریزی و اجرا خواهد گردید.

هدف اصلی این دوره آموزشی، افزایش دانش و آگاهی و آشناسازی افرادی است که در فرآیند آموزش سازمان فعالیت می نمایند با خواسته ها و الزامات این راهنما بین المللی  و نحوه استفاده از آنها به صورت عملی در فرآیند آموزش سازمان ها می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی

سرفصل های زیر در طی دوره آموزشی مورد بحث قرار می گیرد:

 • تشریح مفاهیم چرخه PDCA در فرآیند مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان
 • تشریح مفاهیم صلاحیت و توسعه افراد
 • تعیین نیازمندی های صلاحیت شامل صلاحیت سازمانی، صلاحیت تیمی و گروه های کاری و صلاحیت فردی
 • ارزیابی نیازمندی های فعلی صلاحیت و توسعه افرادی
 • تشریح فرآیند مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان شامل:
  • برنامه ریزی
  • ساختار برنامه ها
  • اجرای برنامه ها
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • ارزیابی تاثیر و اثربخشی مدیریت صلاحیت و توسعه افراد سازمان شامل
  • ارزیابی در سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی
 • تعیین نیازمندی های آتی صلاحیت و توسعه افراد سازمان
WhatsApp chat