ارتقاء داش افراد و سازمان ها هدف و انگیزه ماست

در آکادمی آموزشی شرکت آرین توف پاسارگاد نماینده رسمی MTIC Academy همه تلاش می کنیم تا دانش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی را ارتقاء بخشیم

ثبت نام در آکادمی آموزشیتقویم آموزشی

ارائه مدرک آموزشی با اعتبار بین المللی

مدرک بین المللی قابل ردیابی آکادمی آرین توف پاسارگاد مهر تائیدی بر کیفیت دوره های آموزشی ارائه شده می باشد

جدیدترین محتوای آموزشی

دوره های آموزشی ارائه شده در آکادمی آرین توف پاسارگاد بر اساس سرفصل های تائید شده توسط مراجع بین المللی و بر اساس محتوای تائید شده شرکت MTIC Academy می باشد.

رضایتمندی فراگیران

رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده و استفاده از بازخوردهای دریافتی در راستای بهبود دوره های آموزشی مزیت رقابتی ما نسبت با سایرین می باشد

Alone or in groups…

ارتقاء سطح دانش در اشخاص و افزایش دانش در سازمان ها

آکادمی آموزشی آرین توف پاسارگاد بر اساس نیازمندی های افراد و سازمان های داخل کشور اقدام به طراحی و تدوین دوره های آموزشی بر اساس جدیدترین سرفصل ها و رئوس آموزشی می نماید و با استفاده از اساتید مورد تائید آکادمی آموزش شرکت MTIC Academy این دوره ها را به صورت متمرکز (حضوری و غیرحضوری) و یا دورن سازمانی (in-House) برگزار می نماید

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره های آموزشی و اطلاعات مرتبط با آکادمی آرین توف پاسارگاد

با خبرنامه ما همراه باشید